POMÁHAME

Autoškola SABIA prešov

Vo štvrtok a piatok (23.júna a 24.Júna 2022) minulého týždňa sa uskutočnili dve akcie na tému pripomenutia podmienok bezpečnej účasti detí v cestnej premávke. Pre prvákov až štvrtákov sa najprv v triede opakovali dopravné značky, všeobecné poučky a písali sa aj špeciálne pripravené testy. Ako v autoškole. Súčasťou akcie bol následný praktický tréning v jazde na kolobežke. Žiaci Základnej školy na Májovom námestí a Cirkevnej základnej školy na ul. Bernolákovej, spolu cez 300 detí, sa zúčastnili akcie, ktorú organizačne a sponzorsky zabezpečila autoškola SABIA, OZ Združenie autoškôl SR a Nadácia Volkswagen Slovakia.

Organizátori veria, že začiatok prázdnin zastihne deti zo spomínaných škôl v dobrej dopravno-bezpečnostnej kondícii.

Pozri si Galériu

Prečo si vybrať autoškolu SABIA na vodičák ?

Autoškola SABIA prešov

Máme bohaté skúsenosti, sme iní ako ostatné autoškoly. Už od roku 1990 pracujeme v oblasti dopravy, vycvičili sme mnohých vodičov, ponúkame autoškolám na celom Slovensku učebné pomôcky pre kvalitný výcvik nových vodičov, aktívne spolupracujeme s inštitúciami EU a mesta Prešov, sme členom ZAŠ a SKVZA. To všetko nás posúva vpred v kvalite a výkone. Vieme, čo potrebujete a záleží nám na Vás.

Všetci inštruktori v autoškole SABIA sú nefajčiari.

Cenník Pozri si Galériu

Ocenenie

Ocenenie európskeho formátu

V roku 2006 prebral riaditeľ autoškoly Ing. Andrej Buday za Združenie autoškôl Slovenskej republiky z rúk eurokomisára Jána Figela cenu za projekt IFD, ktorý bol vyhodnotený ako 1 z 10 najzaujimavejších európskych vzdelávacích projektov za roky 2000 - 2006.

Projekt IFD bol zameraný na definovanie pracovnej pozície inštruktora. Pracovníci autoškoly SABIA sa podieľali na tomto projekte. Cena je vystavená v našej kancelárii na Plzen. ulici, ktorá je aj sekretariátom ZAS.

mapa ZAS Instructor For Driving

O autoškole SABIA

Autoškola SABIA bola založená v roku 1990. Občanom ponúkame širokú škálu školení, výcvikov a tréningov v oblasti cestnej dopravy.

Na pôde autoškoly sme pôsobili vo výcviku nových vodičov pre skupiny vodičských oprávnení na motocykle, osobné a nákladné automobily. Aktuálne zákazníkom ponúkame teoretický a praktický výcvik pre motocykle a osobné automobily. Naši inštruktori Vás s rozvahou a kľudom prevedú cez Vaše motoristické začiatky. Počas výcviku uplatňujeme, v súlade s platnými predpismi, najnovšie poznatky získané z pôsobenia pracovníkov autoškoly v medzinárodnom autoškolskom prostredí.

Ponúkame výcvik na skupiny vodičských oprávnení
A , B,
( A - motorky, B - autá ). Viac informácii nájdete v cenníku.

Svoju ponuku dopĺňame o rôzne aktivity pre podporu bezpečnosti v cestnej premávke. Viac informácii o našej ponuke nájdete vpravo alebo priamo v našich kanceláriách pri osobnom stretnutí.

Cenník Obchod Kontakt

Naše služby v autoškole

Nasledujúce služby sú poskytované autoškolou SABIA. Pre viac informácii, prosím, kontaktuje kanceláriu autoškoly osobne alebo telefonicky.

  • Kondičné jazdy pre obnovenie vedomostí z jazdy na osobnom vozidle alebo motocykli.
  • Kondičné kurzy na obnovenie vedomostí alebo získanie vedomostí o nových predpisoch platných v cestnej premávke + praktické jazdy.
  • Bezpečnostné školenia vodičov a pracovníkov v doprave ( akreditované ).
  • Poradenstvo v súvislosti s novou legislatívou a z nej vyplývajúcich povinností ( vrátane postupu pri zadržaní vodičského preukazu a pod. ).
  • ECO–driving kurzy organizované na získanie vedomostí pre zníženie spotreby paliva vlastného vozidla a pre ochranu životného prostredia.
  • Školenía z dohodnutej dopravnej tématiky pre rôzne cielové slupiny.
  • Nábor a príprava osôb na pozíciu inštruktora pre výcvik vodičov.
  • Organizovanie školskej dopravnej výchovy
  • Predaj potrieb pre autoškoly ( a autoškolský výcvik ), dopravnú výchovu ( školy ), dopravné firmy a občanov. Viac v sekcii obchod alebo volajte 0905 784 112, 0905 443 118 .

Certifikáty

Doklad o založený autoškoly SABIA Oprávnenie vydané úradom bezpečnosti práce Leonardo Da Vinci Helsinki cena 2006 Potvrdenie vydané ZAS
1. Dokument vydaný Mestským národným výborom v Prešove o založení autoškoly
2. Oprávnenie vydané úradom bezpečnosti práce na vzdelávanie v bezpečnosti
3. Leonardo Da Vinci Helsinki cena 2006
4. Potvrdenie vydané ZAS o absolvovaní kurzu pre prácu so sluchovo postihnutými


Máte otázku ? Pošlite nám správu cez náš kontaktný formulár, email alebo nám zavolajte a odpoveď sa dozviete hneď.

Chceme byť k vám bližšie. Na našej facebook stránke nájdete najnovšie informácie, oznamy a udalosti v našej autoškole.