Vstup do kurzu v autoškole

 • Záujemca o vodičské oprávnenie musí dovŕšiť minimálne 16 rokov pre kurzy na osobný automobil a motorku ( A do 25kW, B, A1 + B, A do 25kW + B ). V prípade skupiny A1 platí hranica minimálne 15 rokov. Na skupinu A nad 25kW je hranica 21 rokov.
 • Na začiatok je potrebné vyplniť a podpísať tlačivo „Prihláška do autoškoly“, kde zákazník uvedie svoje osobné údaje. Súčasťou tlačiva je aj vyhlásenie o bezúhonnosti v doprave a dobrom zdravotnom stave uchádzača.
 • Záujemca musí navštíviť svojho lekára pred začiatkom výcviku a požiadať ho o lekársku prehliadku. Stanovisko môže vydať obvodný - praktický lekár ( praktický lekár pre dospelých, prípadne praktický lekár pre deti a dorast ), ktorý by sa mal vyjadriť k zdravotnému stavu budúceho vodiča. Iný lekár nemôže takýto záver stanoviť. Lekár by mal posúdiť sluch, zrak a prípadne vykonať iné individuálne posúdenia ku ktorým si môže vyžiadať stanoviská iných odborných lekárov. Za túto činnosť sa platí podľa cenníka lekára. Záver o lekárskej prehliadke má konštatovať, či záujemca o vodičský preukaz ( len pre konkrétnu skupinu ) spĺňa nároky na jeho udelenie.
 • Všetky potrebné tlačivá k výcviku u nás dostanete zdarma.
 • Odovzdaním vylnenej prihlášky do autoškoly sa uchádzač stáva žiakom autoškoly.
 • Viac aktuálnych informácií o kurzoch v našej autoškole a aktuálnej legislatíve vám poskytneme v našej kancelárii na Plzenskej ulici 2.

Kontakt Mapa

Kurz v autoškole

 • Žiak absolvuje svoj teoretický a praktický výcvik v autoškole.
 • Počas celého trvania kurzu ( v aute, na motorke ) noste svoj občiansky preukaz a záznamník praktického výcviku.
 • Obsahová náplň teoretických hodín sa týka vysvetlenia aktuálneho zákona o cestnej premávke a súvisiacich predpisov - pravidlá cestnej premávky, značky, križovatky, konštrukcia vozidla ... Všetko potrebné na teoretické fungovanie v doprave získate na našich hodinách.
 • V autoškole má žiak možnosť testovať sa a pripraviť sa na skúšku na získanie vodičského oprávnenia.
 • Pre praktický výcvik autoškola pridelí žiakovi svojho inštruktora ( s automobilom, motorkou ), ktorý vás bude sprevádzať celým praktickým výcvikom.
 • Ak máte osobitnú žiadosť na inštruktora, budeme sa vám snažiť vyhovieť. Zmeniť inštruktora v priebehu výcviku je možné.
 • Súčasťou vašej prípravy je aj výcvik prvej pomoci. Výcvik prvej pomoci vykonáva certifikovaná organizácia. Tento výcvik musí absolvovať každý žiak, buď individuálne alebo ho môže zariadiť autoškola ( v prípade záujmu skupiny ).
 • Cena za kurz prvej pomoci je individuálna podľa organizácie, ktorá ho vykonáva.
 • Absolvovanie kurzu prvej pomoci je nutné preukázať autoškole.
 • Úhrada za výcvik sa dá vykonať naraz alebo na splátky.
 • V prípade dohody o platbe na splátky s autoškolou, si môže žiak cenu za kurz rozdeliť na viecero splátok.
 • Platba na splátky dohodnutú cenu nezvyšuje.
 • Cena za individuálny výcvik je iná ako za kurzový výcvik na príslušnú skupinu.

Škúška v autoškole

 • Žiak musí mať pred skúškou ukončený teoretický aj praktický výcvik.
 • V deň, na ktorý je plánovaný termín skúšky, musí absolvent kurzu mať dovŕšený predpísaný vek. Pre záujemcu o vodičský preukaz na osobný automobil je to 17 rokov .
 • Je potrebné mať zaplatené všetky poplatky spojené s výcvikom a musia byť autoškole vrátené požičané štúdijné materiály.
 • Absolvent výcviku si vypíše tlačivo „Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“ a iné tlačivá potrebné ku skúške. Na tlačivo žiadosti nalepí kolok v hodnote podľa požadovanej skupiny vodičského oprávnenia. Poplatok platený kolkom je za vyskúšanie skúšobným komisárom a je príspevkom do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Pre osobné automobily je to 33€, pre motocykle 16,50€.
 • Najneskôr 7 dní pred predpokladaným alebo známym dňom skúšky musí napísať aspoň 2 kondičné testy najmenej na 52 a viac bodov. Je to na overenie vášho "úspechu" na skúške.
 • Pri žiadosti o vodičský preukaz máte nárok na jednu riadnu a 2 opravné skúšky. Skúška začína písomným testom z pravidiel cestnej premávky, ďalej pokračuje na autocvičisku kde sa otestuje vaše parkovanie kolmé, pozdĺžne. Nakoniec sa prejde do ostrej premávky so skúšobným komisárom ( policajt ) vo vozidle.
 • Ak vám skúšobný komisár oznámi, že ste vyhoveli, dozviete sa ďalšie podrobnosti o vystavení vodičského oprávnenia. Pokiaľ ste skúšku nezvládli, máte možnosť ísť na opravnú skúšku.
 • Najčastejšie dôvody neuspešnej AŠ. skúšky
 • Opravné skúšky je možné vykonať najskôr po 5 pracovných dňoch, najneskôr do 6 mesiacov od riadnej skúšky. Viac informácii získate, ak to bude potrebné. My vieme, že nie ...


Máte otázku ? Pošlite nám správu cez náš kontaktný formulár, email alebo nám zavolajte a odpoveď sa dozviete hneď.

Chceme byť k vám bližšie. Na našej facebook stránke nájdete najnovšie informácie, oznamy a udalosti v našej autoškole.